Albisteak

 
Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Sailaren 25.115,96.-euroko diru-laguntza jaso dugu, (Hasierako Onarpena), Bizkaiko Foru Aldundiaren 169/2018 FORU DEKRETUA babesean, abenduaren 18koa, zeinaren bidez arautzen baitira 2019 urtean udal eskumeneko erabilera edo zerbitzu publikoei lotutako azpiegituretarako inbertsioetako diru laguntzak.