Uren, zaborren, apurtutako hodien, argiztapenaren, etab. intzidentzia erregistroa

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Bilbon San Vicente kalea, 8 Albia I Eraikina, Ur Partzuergoaren bulegoetan egin daitezke edo bezeroentzako arreta telefonoaren bidez: 94 4873187, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik 13:30etara.

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

  • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Bilbon San Vicente kalea, 8 Albia I Eraikina, Ur Partzuergoaren bulegoetan egin daitezke edo bezeroentzako arreta telefonoaren bidez: 94 4873187, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik 13:30etara.